92 views

ลาซา, 2 ก.ย. (ซินหัว) — เขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้กำจัดความยากจนแร้นแค้นจนหมดสิ้นไปจากพื้นที่ได้แล้วในเบื้องต้น

ทิเบตที่ได้รับสมญานามว่า “ดินแดนหลังคาโลก” มีชื่อเสียงเลื่องลือด้านภูมิทัศน์ที่ราบสูงอันงดงาม และมีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์อันน่าประทับใจ โดยทิเบตเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของโครงการแก้จนทั่วประเทศของจีน

ข้อมูลจากรัฐบาลเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเผยว่า ทิเบตช่วยให้ชาวบ้าน 628,000 คนหลุดพ้นจากความยากจน และทำให้พื้นที่ระดับอำเภอ 74 แห่งหลุดออกจากบัญชีรายชื่อพื้นที่ยากจน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.