(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพภายในของลานสเกตแห่งชาติรูปไข่ หรือที่รู้จักในชื่อ “ริ้วน้ำแข็ง” ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ถ่ายเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 31 ก.ค. (ซินหัว) — ชมภาพบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมด้านสนามแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปักกิ่ง 2022 ที่กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน และเมืองจางเจียโข่ว มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม

(บันทึกภาพวันที่ 28-30 ก.ค. 2020)

(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพศูนย์ลานสไลด์แห่งชาติที่สร้างในเขตเหยียนชิ่ง ชานเมืองทางตอนเหนือของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ถ่ายเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพภายในของศูนย์กีฬาทางน้ำ “ลูกบาศก์น้ำ” จากการแข่งขันโอลิมปิกปี 2008 ซึ่งถูกแปลงเป็น “ลูกบาศก์น้ำแข็ง” ลานที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเคอร์ลิง ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ถ่ายเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพภายนอกของลานสเกตแห่งชาติรูปไข่ หรือที่รู้จักในชื่อ “ริ้วน้ำแข็ง” ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ถ่ายเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : อวิ๋นติ่งรีสอร์ทในเขตฉงหลี่ เมืองจางเจียโข่ว มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่แข่งขันสกีแบบฟรีสไตล์และการแข่งขันสโนว์บอร์ดในโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 ถ่ายเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพภายในของศูนย์กีฬาทางน้ำ “ลูกบาศก์น้ำ” จากการแข่งขันโอลิมปิกปี 2008 ซึ่งถูกแปลงเป็น “ลูกบาศก์น้ำแข็ง” ลานที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเคอร์ลิง ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ถ่ายเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : สถานที่ก่อสร้างศูนย์สกีกระโดดไกลแห่งชาติในเขตฉงหลี่ เมืองจางเจียโข่ว มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน ถ่ายเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ต้นไม้ที่มีรหัสคิวอาร์ในเขตเหยียนชิ่ง ชานเมืองทางตอนเหนือของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน นอกจากในหมู่บ้านโอลิมปิกแล้ว ต้นไม้ทั้งหมดในเขตการแข่งขันเหยียนชิ่งได้รับการลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัสคิวอาร์ ถ่ายเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพภายในของศูนย์กีฬาทางน้ำ “ลูกบาศก์น้ำ” จากการแข่งขันโอลิมปิกปี 2008 ซึ่งถูกแปลงเป็น “ลูกบาศก์น้ำแข็ง” ลานที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเคอร์ลิง ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ถ่ายเมื่อวันที 28 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพศูนย์ลานสไลด์แห่งชาติที่สร้างในเขตเหยียนชิ่ง ชานเมืองทางตอนเหนือของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ถ่ายเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพศูนย์ลานสไลด์แห่งชาติที่สร้างในเขตเหยียนชิ่ง ชานเมืองทางตอนเหนือของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ถ่ายเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพภายในของศูนย์กีฬาทางน้ำ “ลูกบาศก์น้ำ” จากการแข่งขันโอลิมปิกปี 2008 ซึ่งถูกแปลงเป็น “ลูกบาศก์น้ำแข็ง” ลานที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเคอร์ลิง ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ถ่ายเมื่อวันที 28 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : สถานที่ก่อสร้างศูนย์สกีกระโดดไกลแห่งชาติในเขตฉงหลี่ เมืองจางเจียโข่ว มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน ถ่ายเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : สถานที่ก่อสร้างศูนย์สกีกระโดดไกลแห่งชาติในเขตฉงหลี่ เมืองจางเจียโข่ว มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน ถ่ายเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพศูนย์ลานสไลด์แห่งชาติที่สร้างในเขตเหยียนชิ่ง ชานเมืองทางตอนเหนือของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ถ่ายเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพภายในของลานสเกตแห่งชาติรูปไข่ หรือที่รู้จักในชื่อ “ริ้วน้ำแข็ง” ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ถ่ายเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.