(แฟ้มภาพซินหัว : คัลต์มา บัตทุลกา (คนที่ 3 ทางซ้าย) ประธานาธิบดีมองโกเลีย พบปะกับหวังอี้ (คนที่ 2 ทางขวา) มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศที่เดินทางเยือนมองโกเลีย ที่เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย วันที่ 16 ก.ย. 2020)

อูลานบาตอร์, 17 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (16 ก.ย.) คัลต์มา บัตทุลกา ประธานาธิบดีมองโกเลีย พบปะกับหวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนมองโกเลีย โดยทั้งสองฝ่ายต่างให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างจีนและมองโกเลียทั่วทุกด้าน

ในระหว่างการประชุม บัตทุลกาไหว้วานหวังอี้ให้ส่งคำทักทายด้วยมิตรไมตรีจิตไปถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน

บัตทุลกากล่าวว่ามองโกเลียให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างมองโกเลีย-จีนเป็นอย่างยิ่ง และนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้นมา ทั้งสองประเทศต่างร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดเสมอ

มองโกเลียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆ ขยายการค้าให้กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรและปศุสัตว์คุณภาพสูงไปยังจีน ปรับปรุงท่าเรือตามแนวชายแดนและความร่วมมือด้านการขนส่งข้ามพรมแดน ตลอดจนขยายขอบเขตความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างมองโกเลีย-จีนต่อไป

ด้านหวังอี้ก็ถ่ายทอดความปรารถนาดีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมายังประธานาธิบดีบัตทุลกาเช่นกัน

หวังกล่าวว่าจีนและมองโกเลียคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเอาชนะความยากลำบากร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ

จีนชื่นชมที่มองโกเลียให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนเป็นอันดับแรกในนโยบายต่างประเทศของมองโกเลีย และมองโกเลียจะเป็นประเทศที่สำคัญของจีนในการดำเนินนโยบายด้านการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านเสมอ

เขาชี้ว่าเพื่อนบ้านทั้งสองฝ่ายควรเสริมสร้างความร่วมมือในการทำให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเป็นปกติวิสัย เพื่อร่วมกันปกป้องสุขภาพของประชาชนทั้งสองประเทศ พร้อมยกระดับการวางแผนความร่วมมือด้านต่างๆ ในช่วงหลังการแพร่ระบาด เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายให้ฟื้นตัวและพัฒนาขึ้น

หวังอี้กล่าวว่าจีนและมองโกเลียเป็นเพื่อนบ้านที่ยาวนานถาวร จึงควรจะต้องรักษามิตรภาพเช่นนี้ตลอดไป “นี่คือแนวทางทั่วไปที่เราต้องยึดมั่น”

หวังเสริมว่าทั้งสองฝ่ายควรเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางการเมือง เสริมสร้างรากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แข็งแกร่ง และสร้างความมั่นใจในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ดีและมั่นคงในระยะยาว

ระหว่างการเยือนมองโกเลียเป็นเวลา 2 วันในวันอังคารและวันพุธ (14-15 ก.ย.) หวังอี้ได้พบกับนายกรัฐมนตรีอุคนา คูเรลซูค (Ukhnaa Khurelsukh) ของมองโกเลีย และยังได้พูดคุยกับนัมทเซเรน เองไทแวน (Nyamtseren Enkhtaivan) รัฐมนตรีต่างประเทศของมองโกเลีย พร้อมลงนามในเอกสารความร่วมมือและพบกับสื่อมวลชน

ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจีนและมองโกเลียจะเคารพในอำนาจอธิปไตย เอกราช และบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกัน จะไม่แทรกแซงกิจการภายในของแต่ละฝ่าย และจะร่วมกันรักษารากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์ทวิภาคีไว้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.