กรุงเทพฯ, 11 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (11 ก.ค.) รัฐมนตรีกลาโหมจากประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความมั่นคงที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชาติอาเซียนในการต่อสู้กับภัยคุกคามข้ามชาติรูปแบบใหม่ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร

ในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่าการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 (ADMM) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10-12 ก.ค. ได้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วมแล้ว

พลเอก ประวิตร ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม ยืนยันว่าที่ประชุมฯ รับรองเอกสารแนวคิด 6 ฉบับ ว่าด้วยการพัฒนาและความร่วมมือเพื่อรับมือปัญหาสำคัญด้านความมั่นคง

เอกสารทั้ง 6 ฉบับ ประกอบด้วยเอกสารแนวคิดว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติของความคิดริเริ่มในเชิงปฏิบัติ ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน, เอกสารแนวความคิดว่าด้วยบทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน, เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการขยายโครงสร้างการติดต่อสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา, เอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานโครงการอาเซียน อาวร์ อายส์ (ASEAN Our Eyes), เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการประชุมแพทย์ทหารอาเซียน และเอกสารแนวทางปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์ทางทะเล

แถลงการณ์ร่วมที่เผยแพร่โดยทางการไทยเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่า บรรดาคณะรัฐมนตรีกลาโหมจากประเทศสมาชิกอาเซียนประกาศว่า จะเพิ่มความพยายามในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน ผ่านการเสริมสร้างขีดความสามารถและความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกและประเทศคู่เจรจา เพื่อป้องกันภัยคุกคามภัยคุกคามข้ามชาติและภัยรูปแบบใหม่ในภูมิภาค

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียนให้เป็นสถาบันทางการของอาเซียน และเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ที่ประชุมฯ เน้นย้ำข้อผูกพันที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมงานกันอย่างสร้างสรรค์และสันติ เพื่อให้ทะเลจีนใต้กลายเป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการบังคับใช้ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) ปี 2002 และข้อสรุปเบื้องต้นของประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบเวลาที่ตกลงร่วมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.