ปักกิ่ง, 24 ธ.ค. (ซินหัว) — คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปประจำมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเปิดเผยแผนการขยับขยายและขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศและภูมิภาคตามแผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (BRI) โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT), คลังข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า (Big Data), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), 5G และอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ต

มณฑลฝูเจี้ยนที่มีฐานะเป็นภูมิภาคหลักของเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 และเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องระดับชาติด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กำลังเร่งมือก่อสร้าง “เส้นทางสายไหมดิจิทัล” ด้วยเป้าหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้แตะ 1 แสนล้านหยวน (ประมาณ 4.3 แสนล้านบาท) ภายในปี 2022

เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเสริมสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล มณฑลฝูเจี้ยนจะเสริมสร้างบทบาทของตนเองในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมต่อข้อมูล จัดตั้งแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ และเดินหน้าสร้างฐานข้อมูลการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายถือเป็นพันธกิจที่มีความสำคัญที่สุด

จวบจนถึงปัจจุบัน มณฑลฝูเจี้ยนได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างเส้นทางสายไหมดิจิทัลแล้วทั้งหมด 51 โครงการ ซึ่งมีการลงทุนรวมกว่า 5 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 2.15 แสนล้านบาท) โครงการเหล่านี้ครอบคลุมศูนย์ข้อมูลนอกชายฝั่งแห่งชาติ ศูนย์ข้อมูลเส้นทางสายไหมทางทะเล กลไกความร่วมมือด้านความปลอดภัยของเครือข่ายเส้นทางสายไหม ท่าเรือเส้นทางสายไหมอัจฉริยะ เขตนำร่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมดิจิทัล และแพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลดิจิทัลสาธารณะสำหรับชาวจีนโพ้นทะเล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.