เซินเจิ้น, 17 ธ.ค. (ซินหัว) – สนามบินเซินเจิ้นร่วมมือกับหัวเหวย ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจีนทดลองและประยุกต์ใช้เทคโนโลล้ำสมัยในสนามบิน เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์, ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และสัญญาน 5G เพื่อปั้น “สนามบินอัจฉริยะ” ผ่านระบบที่สะดวกสบาย ทั้งการเช็คอิน, ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่อง, ระบุพิกัดของกระเป๋าสัมภาระ พร้อมด้วยระบบ “เดินทางด้วยใบหน้า” อันชาญฉลาด ที่ทำให้สนามบินเซินเจิ้นรองรับเที่ยวบินได้มากกว่าพันเที่ยวต่อนาที

ช่วงต้นปี 2017 สนามบินเซินเจิ้นริเริ่มโครงการ “สนามบินอัจฉริยะ” ต่อมาในเดือนกันยายนปีเดียวกัน สนามบินเซินเจิ้นและองค์การการบินระหว่างประเทศ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือร่วมทางการบิน ตบเท้าเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสถานีนำร่อง “สนามบินแห่งอนาคต” พร้อมจับมือหัวเหวยเพื่อเปิดกว้างสู่ดิจิทัล

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สนามบินเซินเจิ้นลงทุนเงิน 1.1 พันล้านหยวน (ประมาณ 4,750 ล้านบาท) เพื่อวางแผนการดำเนินการที่แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ของโครงการอัจฉริยะเกือบ 100 โครงการ

ปัจจุบัน โครงการย่อยในระยะแรกจำนวน 32 โครงการ ดำเนินจนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เช่น “ระบบตรวจสอบความปลอดภัยด้วยการแยกแยะความต่าง”, “ตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์” ล้วนแต่ถูกนำไปใช้งานในทั่วประเทศ “ช่องทางตรวจสอบความปลอดภัยอัจฉริยะ” ช่วยปรุงประสิทธิภาพของการตรวจสอบความปลอดภัยของผู้โดยสารมากขึ้นถึงร้อยละ 50 “ระบบจัดสรรตำแหน่งจุดเทียบจอดเครื่องบินอัจฉริยะ” ก็มีส่วนช่วยปรับปรุงอัตราการเข้าจอดที่สะพานเทียบเครื่องบินหรืองวงช้างอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประสบการณ์การเดินทางแบบใหม่ล่าสุดของนักเดินทาง อย่างระบบ “เดินทางด้วยใบหน้า” และการเช็คอินด้วยตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ได้กลายเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้ว ณ สนามบินเซินเจิ้นแห่งนี้

ในส่วนของระยะที่สองของการดำเนินงาน ประกอบด้วยโครงการย่อยทั้งหมด 65 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ได้เริ่มดำเนินการแล้วในช่วงต้นปีนี้ และคาดว่าโครงการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2020

“ระบบอัจฉริยะ” นำมาซึ่ง “การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ” ด้วยระบบควบคุมการทำงานที่ชาญฉลาด ประสิทธิภาพการทำงานของสนามบินเซินเจิ้นได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่ต้นปี 2019 อัตราการออกบินได้ตามเวลาปกติของสนามบินเซินเจิ้นสงกว่าร้อยละ 87 และเป็นครั้งแรกที่สนามบินมีอัตราการดังกล่าวสูงเกินร้อยละ 80 เป็นเวลา 15 เดือนติดต่อกัน

ปีนี้ มีผู้โดยที่ใช้งานสนามบินเซินเจิ้นสูงเป็นประวัติการณ์ ด้วยตัวเลขมากกว่า 50 ล้านคน ขณะที่ปริมาณผู้โดยสารต่างชาติทะลุ 5 ล้านคนเป็นครั้งแรก เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบิน โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านความปลอดภัยของสนามบินเซินเจิ้น นับวันยิ่งต้องการการปรับปรุงพัฒนา จำเป็นต้องมีการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ากับบริการต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และคุณภาพของบริการ

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานการบินพลเรือนประจำภูมิภาคหัวจง-หัวหนานของจีน ได้จัดงานเปิดตัวโครงการสร้างสนามบินอัจฉริยะ ประจำปี 2019 ณ สนามบินเซินเจิ้น เพื่อชี้แจงถึงทิศทางการพัฒนาและการกำหนด

“มาตรฐานของสนามบินอัจฉริยะ” และ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่” ของสนามบินเซินเจิ้น
แผนงานที่เสนอในที่ประชุมระบุว่า “ในปี 2030 สนามบินเซินเจิ้นจะบูรณาการการทำงานด้วยระบบดิจิทัลเข้ากับบริการต่างๆในเชิงลึก ของเพื่อบรรรลุมาตรฐานชั้นนำของโลก โดยตั้งเป้าเป็นต้นแบบของสนามบินอัจฉริยะ”

เจิ้งหงโป ประธานกลุ่มสนามบินเซินเจิ้นระบุว่า “เราจะใช้สนามบินอัจฉริยะเป็นแรงผลักดันนวัตกรรม ที่ทั้งปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้งานง่าย เรายังมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสนามบินอัจฉริยะทั่วประเทศอีกด้วย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.