ปักกิ่ง, 12 พ.ค. (ซินหัว) — สำนักงานศุลกากรทั่วไป (GAC) ของจีน รายงานว่าจีนซึ่งเป็นผู้นำด้านการนำเข้าพลังงานและอาหารของโลก ได้จัดซื้อน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถั่วเหลือง เพิ่มขึ้นในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2020

ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน จีนนำเข้าน้ำมันดิบราว 170 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 อยู่ที่ 32.33 ล้านตัน ส่วนการนำเข้าถ่านหินขยายตัวร้อยละ 26.9 อยู่ที่ 130 ล้านตัน

นอกจากนั้นจีนนำเข้าถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 24.51 ล้านตัน โดยราคาจัดซื้อเฉลี่ยลดลงร้อยละ 2.8 อยู่ที่ 2,798.4 หยวน (ราว 12,593 บาท) ต่อตัน

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะงักงันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) การส่งออกและนำเข้าของจีนระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ลดลงร้อยละ 6.4 และ 3.2 ตามลำดับในบริบทสกุลเงินหยวน ทำให้ยอดเกินดุลการค้าลดลงถึงร้อยละ 30.4

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.