ปักกิ่ง, 20 พ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (19 พ.ค.) ไต้ตงชาง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมของจีน เปิดเผยว่าจีนได้ดำเนินการปรับปรุงภาคการขนส่ง โดยผลักดันการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างการเชื่อมต่อที่ยังมีจุดด้อย และลดต้นทุนของการขนส่ง

ไต้แถลงข่าวว่าจีนทำการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (FAI) ด้านการคมนาคม มูลค่าเกือบ 3.25 ล้านล้านหยวน (ราว 14 ล้านล้านบาท) ในปี 2019 โดยแบ่งเป็นการลงทุนในทางรถไฟ 8.02 แสนล้านหยวน (ราว 3.61 ล้านล้านบาท) ทางหลวงและทางน้ำ 2.35 ล้านล้านหยวน (ราว 10.56 ล้านล้านบาท) และการบิน 9.69 หมื่นล้านหยวน (ราว 4.36 แสนล้านบาท)

การลงทุนขนานใหญ่นี้ครอบคลุมโครงการสำคัญๆ ซึ่งรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ต้าซิง และรถไฟความเร็วสูงเส้นทางปักกิ่ง-จางเจียโข่ว ที่ล้วนมีความคืบหน้าอย่างมากในปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันมีการปรับลดค่าธรรมเนียมทางถนนและท่าเรือ เพื่อกระตุ้นการขนส่งหลากหลายรูปแบบและลดภาระทางการเงินของบริษัทห้างร้าน พร้อมกับยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์บนทางหลวงและทางน้ำราว 8 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 3.62 แสนล้านบาท) ในปี 2019

ไต้เสริมว่ากระทรวงฯ ยังเดินหน้าส่งเสริมการขนส่งรูปแบบใหม่ โดยเมื่อปลายเดือนเมษายน มีการออกใบอนุญาตแก่ยานพาหนะของบริการเรียกรถรับ-ส่งผ่านแอปพลิเคชันมากกว่า 950,000 ใบ และใบขับขี่ 2.08 ล้านใบ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างทางหลวงอัจฉริยะและคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.