ปักกิ่ง, 21 พ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (20 พ.ค.) กระทรวงการคลังของจีนได้ประกาศมาตรการการจัดการเงินทุนสำหรับการคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

แถลงการณ์ออนไลน์ของกระทรวงการคลังระบุว่า เงินทุนที่กล่าวถึงนี้หมายถึง เงินของรัฐบาลกลางที่นำมาใช้จ่ายเป็นเงินโอน (Transfer Payment) ผ่านงบประมาณสาธารณะทั่วไป เพื่อสนับสนุนการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

การใช้เงินงบประมาณนี้มุ่งให้ความสำคัญกับมาตรการคุ้มครองและฟื้นฟูธรรมชาติเป็นอันดับแรกๆ รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นลง

เงินทุนดังกล่าวจะสนับสนุนการปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน หมู่เกาะ และพื้นที่ทางทะเล

แนวทางการพัฒนาสีเขียวอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศจีน หลังจากจีนได้เร่งดำเนินมาตรการเพื่อเพิ่มการปกป้องสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ผ่านมา

(แฟ้มภาพซินหัว: ป่าชายเลนในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติตงจ้ายกั่ง มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของประเทศจีน เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2019)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.