รายงานการพัฒนาเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าโพ้นทะเลของจีน (Development of China’s Overseas Economic and Trade Cooperation Zones) จัดทำขึ้นโดยซินหัว ซิลก์โรด (Xinhua Silk Road) แพลตฟอร์มบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักข่าวซินหัว

ด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์โดยละเอียด รายงานฉบับนี้นำเสนอข้อมูลการพัฒนาเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในต่างประเทศของจีนอย่างครบถ้วน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเขตเหล่านี้ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและประเทศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าวในการสร้างโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

หากท่านใดต้องการรับชมรายงานดังกล่าว โปรดสแกนรหัส QR Code ในภาพเพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของซินหัว ซิลก์โรด หรือติดต่อ 010-63076147 หรืออีเมล [email protected] / [email protected]

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.