รายงานการพัฒนาสินเชื่อด้านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนในประเทศจีน (Report on Cross-border E-commerce Credit Development in China) จัดทำขึ้นโดยซินหัว ซิลก์โรด (Xinhua Silk Road) แพลตฟอร์มบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักข่าวซินหัว

รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการพัฒนาสินเชื่ออีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายและมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ ความท้าทาย แนวโน้มการพัฒนาในสาขาอื่นๆ นอกจากนี้ยังสรุปการพัฒนาอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

หากท่านใดต้องการรับชมรายงานดังกล่าว โปรดสแกนรหัส QR Code ในภาพเพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของซินหัว ซิลก์โรด หรือติดต่อ 010-63076147 หรืออีเมล [email protected] / [email protected]

 

สารบัญ

 1. China’s Cross-border E-commerce Development

(I) Continuous trade growth

(II) Constantly Optimized Trading Partner Structure

(III) Rapid Development of Cross-border E-commerce in Various Regions

(IV) Accelerated Overseas Layout of Cross-border E-commerce Logistics Enterprises

(V) Expedited Business Development of Online Payment Service Organizations

(VI) Continuous Improvement of Environment for Trade Facilitation

 

2. Analysis of China’s Cross-border E-commerce Credit Policy Environment

(I) Continuously Release of Policies for Cross-border E-commerce Development

 1. The State Council Issued Multiple Promotion Policies
 2. Related Authorities Developed Relevant Supporting Measures
 3. Efforts Were Made to Build International Cooperation Mechanism for E-commerce

(II) Multiple Measures Taken to Strengthen the Building of the E-commerce Credit System 9

 1. Introduction and Implementation of Documents on E-commerce Credit Building
 2. Continuous Advancement of E-commerce Credit Criteria and Specifications Building
 3. Significant Progress Achieved in Public Credit Services for E-commerce
 4. Continuous Promotion of E-commerce Credit System Building

(III) Enhanced International Cooperation in Enterprise Credit Certification

III. Current Situation and Challenges of Cross-border E-commerce Credit in China

(I) Current Situation

 1. Remarkable Achievements achieved in Building E-commerce Credit System
 2. Credit Building Advanced by Various Regions
 3. Strengthened Cooperation among Platform Enterprises
 4. Strengthened Self-discipline of E-commerce Operators
 5. Active Role of the Credit Service Industry

(II) Challenges

 1. Deterioration of the International E-commerce Economic and Trade Environment
 2. Differences in Implementation for China’s Relevant Policies
 3. Cross-Border E-Commerce Development Mode Being Adjusted
 4. Low Efficiency of Cross-Border E-commerce Transactions Caused by Information Asymmetry
 5. Imp

 

Perfect Legal and Regulatory Systems for Cross-Border E-Commerce.

 1. Weakness in Cross-border Traceability and Dispute Settlement Mechanisms
 2. Cross-Border E-commerce Credit Building Trend

(I) Analysis of the Cross-Border E-Commerce Credit Development Trend

 1. The Promulgation and Implementation of the E-commerce Law and Other Relevant Laws and Regulations are Expected to Bring Breakthrough Progress to Cross-border E-commerce
 2. Inter-governmental and Inter-departmental Coordinated Regulation and Classified Regulation Mechanisms for E-commerce Have been Gradually Improved
 3. Blockchain and Other New Technologies Have Brought Convenience to Cross-border E-commerce Credit Regulation and Improved the Effectiveness of Government Credibility Cultivation
 4. There Have been Gradually More Models of Cooperation between E-commerce Enterprises and Other Types of Enterprises and between E-commerce Enterprises and Governments
 5. Consumer Privacy Protection and Information Security are Expected to be Enhanced 27
 6. Paying Attention to IPR Protection and Compliance will be an Inevitable Trend in China’s Cross-border E-commerce Development

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.