(แฟ้มภาพซินหัว : สายรุ้งพาดผ่านเหนืออาคารมารีนา เบย์ แซนด์ส ของสิงคโปร์ วันที่ 24 ส.ค. 2020)

สิงคโปร์, 21 ม.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (20 ม.ค.) องค์การพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร (IMDA) ของสิงคโปร์ เปิดเผยรายละเอียดกองทุนมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 678 ล้านบาท) เพื่อเร่งรัดการปรับใช้และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ของเครือข่ายสัญญาน 5G

ไอเอ็มดีเอระบุว่ากองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนวัตกรรม 5G (5G Innovation Programme) ขององค์การฯ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบนิเวศ 5G ที่มอบโอกาสและประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป เหล่าคนทำงาน และธุรกิจห้างร้านต่างๆ

กองทุนใหม่นี้จะสนับสนุนความพยายามของผู้ประกอบการที่ปรับใช้เครือข่ายสัญญาณ 5G เพื่อรับมือความท้าทายหรือความต้องการระดับผู้ประกอบการ รวมถึงจะสนับสนุนผู้ให้บริการเครือข่ายและนักพัฒนาเทคโนโลยีใช้งาน 5G เชิงพาณิชย์ ช่วยให้บริษัทต่างๆ ตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถเข้าถึงประโยชน์ของ 5G เพิ่มขึ้น

“ไอเอ็มดีเอกำลังบ่มเพาะระบบนิเวศ 5G ที่ไม่ใช่แค่เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน แต่สร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ แนวทางแก้ไขปัญหา และบริการต่างๆ เพื่อผลักดันการใช้งาน 5G ” หลิวฉวนหง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไอเอ็มดีเอกล่าว “ผมหวังว่าจะมีบริษัทเข้ามาร่วมคว้าโอกาสจากเครือข่ายสัญญาน 5G มากยิ่งขึ้น”

 

Xinhua Silk Road – https://en.imsilkroad.com/p/319168.html

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.