ซานฟรานซิสโก, 28 พ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (27 พ.ค.) เดฟ คัลฮูน (Dave Calhoun) ประธานและซีอีโอของโบอิง (Boeing) ประกาศการเลิกจ้างพนักงานโดยไม่สมัครใจทั่วโลก

โครงการลาออกตามความสมัครใจของโบอิงสิ้นสุดลงเมื่อเดือนเมษายน และนับจากนี้โบอิงจะเริ่มเลิกจ้างพนักงานโดยไม่สมัครใจ โดยคัลฮูนระบุในจดหมายที่ส่งถึงพนักงานว่า “สัปดาห์นี้เราจะแจ้งพนักงานในสหรัฐฯ จำนวน 6,770 คน ซึ่งเป็นกลุ่มแรกของการเลิกจ้างโดยไม่สมัครใจ”

“โบอิงประจำประเทศอื่นๆ กำลังดำเนินการลดจำนวนพนักงานเช่นกัน โดยพวกเขาจะสื่อสารกับบุคลากรท้องถิ่นตามกำหนดการที่สอดคล้องกับผลประโยชน์และเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ” คัลฮูนกล่าว

คัลฮูนระบุว่าโบอิงจะให้การสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างโดยไม่สมัครใจ ซึ่งรวมถึงจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย มอบค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพ (COBRA) สำหรับพนักงานในสหรัฐฯ และให้บริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนอาชีพ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมสายการบิน ทำให้เกิดการลดจำนวนเครื่องบินพาณิชย์และการบริการลูกค้าในช่วงสองสามปีข้างหน้า ซึ่งคัลฮูนชี้ว่านั่นหมายถึงต้องมีการลดตำแหน่งงานในสายการผลิตและสำนักงาน

คัลฮูนเสริมว่าโบอิงจะต้องปรับแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องจนกว่าผลกระทบจากโรคระบาดต่อตลาดการบินจะสิ้นสุดลง และต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติเช่นในอดีต

อนึ่ง เว็บไซต์ของโบอิงระบุว่าโบอิงมีพนักงานอยู่ในสหรัฐฯ รวมถึงประเทศและภูมิภาคกว่า 65 แห่งทั่วโลก จำนวนราว 145,000 คน

(แฟ้มภาพซินหัว : เครื่องบินโบอิง 737 แมกซ์ 9 ที่สนามบินเลอบูร์เชของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2017)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.