ปักกิ่ง, 6 ธ.ค. (ซินหัว) — คณะนักวิจัยจีนพัฒนาคอนกรีตรูปแบบใหม่ ซึ่งมีความสามารถ “ทำความสะอาดตัวเอง” โดยผลการศึกษาดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านวารสารวัสดุประยุกต์และตัวประสานแห่งสมาคมเคมีอเมริกัน (ACS Applied Materials & Interfaces)

พื้นผิวกำแพงด้านนอกของอาคารสมัยใหม่มักถูกชะล้างโดยมนุษย์ที่โหนเชือกอยู่กลางอากาศ แต่คณะนักวิจัยจากสาขาเคมีและวัสดุ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC) หวังจะพบวัสดุใหม่ที่ทำความสะอาดตัวเองได้ รวมถึงป้องกันความร้อนและเสียงด้วย

ผลการศึกษาระบุว่าคอนกรีตรูปแบบใหม่แสดงให้เห็นไฮโดรโฟบิซิตี (hydrophobicity) หรือความไม่ชอบน้ำอยู่ในระดับน่าสังเกต พร้อมกับมีมุมสัมผัสน้ำ 166 องศา ทั้งพื้นผิวและข้างในของคอนกรีตตัวอย่าง บ่งชี้การกันคราบและความคงทนระยะยาว

นอกจากนั้นมุมสัมผัสน้ำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้มีการขัดเกลาด้วยเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องและเผชิญสภาพแวดล้อมอันโหดร้าย อาทิ อุณหภูมิสูงและการกัดกร่อนทางเคมี

ด้านความพรุนที่ควบคุมได้จากร้อยละ 56.3-77.4 และรูขนาดเล็กที่มีเนื้อสารและสมบัติเหมือนกันช่วยให้คอนกรีตรูปแบบใหม่มีความเค้นแรงอัดสูงและค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.