ปักกิ่ง, 17 ธ.ค. (ซินหัว) — งานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (ES&T) ระบุว่าคณะนักวิจัยจีนพบว่าส่วนประกอบในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมกระดาษสามารถนำมาใช้ในเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมได้

การบำบัดสารเคมีที่ใช้ในการต้มเยื่อ หรือน้ำทิ้ง เป็นอุปสรรคสำคัญต่อกระบวนการผลิตสะอาด (CP) ของเยื่อกระดาษในอุตสาหกรรมกระดาษ

คณะนักวิจัยเห็นว่าจำเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการนำอินทรียวัตถุในสารเคมีจากการต้มเยื่อกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดผลกระทบแง่ลบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรซานตงได้ตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีของสารที่สกัดจากสารเคมีที่ใช้ในการต้มเยื่อ และหาความสัมพันธ์ทางชีวภาพที่ส่งผลต่อการเติบโตของพืช

หลังจากแยกส่วนประกอบออกมา นักวิจัยจึงพบว่าสัดส่วนของโปรตีนและอะมิโนภายในสารต่างๆ ลดลง ทว่าน้ำหนักโมเลกุลกลับเพิ่มขึ้น ทั้งยังมีอะโรมาติกซิตี (Aromaticity) มากกว่าเดิม

คณะนักวิจัยพบว่าการเติบโตของต้นกล้าข้าวจะดียิ่งขึ้นเมื่อได้รับสารเคมีจากการต้มเยื่อที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ภายใต้ภาวะความเครียดจากเกลือ (salt stress) แต่การเติบโตของต้นกล้าข้าวจะช้าลงหากได้รับสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยระบุว่าการเจริญเติบโตของพืชที่ดีขึ้นสัมพันธ์กับโครงสร้างทางเคมีมากกว่าน้ำหนักของโมเลกุล

อนึ่ง งานวิจัยชิ้นนี้ให้ข้อมูลทฤษฎีพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในการนำสารเคมีที่ใช้ในการต้มเยื่อกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืนในการเกษตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.