เยรูซาเลม, 26 ธ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (26 ธ.ค.) มหาวิทยาลัยเบนกูเรียน (BGU) ทางตอนใต้ของอิสราเอล เปิดเผยว่านักวิจัยได้พัฒนาวิธีการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอินทรีย์รูปแบบใหม่ โดยใช้กระบวนการทางความร้อน

วิธีนี้จะย่อยสลายของเสียในน้ำที่อุณหภูมิสูงกว่า 347 องศาเซลเซียส และความดัน 221 บรรยากาศ (สถานะของไหลวิกฤติยิ่งยวด)

ของไหลวิกฤติยิ่งยวดมีคุณสมบัติทางเคมีกายภาพอันเป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือมันสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ในปริมาณมาก ขณะที่ละลายสารอนินทรีย์ได้เล็กน้อย

ด้วยวิธีนี้ชิ้นส่วนอินทรีย์ของวัตถุดิบจะถูกเปลี่ยนเป็นวัตถุก๊าซไวไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถแยกส่วนที่ไม่ใช่อินทรีย์ออกเพื่อนำไปใช้ในอนาคต

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ สร้างห้องทดลองเพื่อจัดการกับขยะประเภทต่างๆ อาทิ เศษไม้ และกลีเซอรีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

การเปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาขยะและส่งเสริมพลังงานยั่งยืน ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยนักวิจัยเผยว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากกว่าการผลิตพลังงานสีเขียวรูปแบบอื่นถึงร้อยละ 20
ทั้งนี้ นักวิจัยเสริมว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะเริ่มต้นช่วงก่อนอุตสาหกรรม (pre-industrial phase) และจะมีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบขึ้นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.