(แฟ้มภาพซินหัว : เกษตรกรปลูกต้นกล้าข้าวโพดในตำบลโซ่วชาง เมืองเจี้ยนเต๋อ มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2019)

ปักกิ่ง, 14 ก.ค. (ซินหัว) — การศึกษาล่าสุดพบว่าการใช้พลาสติกคลุมดิน (Mulch Film) ช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในจีนได้

บรรดานักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรจีนและมหาวิทยาลัยเกษตรจีน (CAU) ดำเนินการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) กับข้อมูลภาคสนามจำนวน 3,570 ชุดที่เก็บจากพื้นที่ 788 แห่ง ในช่วง 36 ปีที่ผ่านมา เพื่อประเมินบทบาทที่พลาสติกคลุมดินมีผลต่อผลผลิต

ผลการศึกษาพบว่าการใช้พลาสติกคลุมดินในจีนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้เฉลี่ยร้อยละ 45.5 ทั้งยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำได้ร้อยละ 58 อีกทั้งวิธีการนี้ยังได้ผลดีอย่างมีนัยสำคัญกับพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนต่อปีต่ำกว่า 400 มิลลิเมตร

การศึกษาฉบับนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นานาชาติในการเผยถึงวิธีเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้พลาสติกคลุมดินซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่ซับซ้อนและคุ้มค่า

อย่างไรก็ดี การศึกษาระบุว่าการใช้พลาสติกคลุมดินอาจส่งผลให้เกิดการสะสมของเศษแผ่นพลาสติกตกค้างในดิน ซึ่งอาจลดความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ในบางกรณี ด้วยเหตุนี้ แผ่นพลาสติกรีไซเคิลหรือแบบที่สามารถย่อยสลายได้อาจเป็นทางเลือกใหม่ในอนาคต

ทั้งนี้ การศึกษาฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเนชันนัล ไซแอนซ์ รีวิว (National Science Review)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.