(แฟ้มภาพซินหัว : รถโดยสารประจำทางขับเคลื่อนอัตโนมัติทดลองวิ่งบนถนนในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2020)

ฉงชิ่ง, 17 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (17 ก.ย.) รถโดยสารประจำทางขนาดกลางที่ติดตั้งเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติเผยโฉมแล้วในนครฉงชิ่ง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยานยนต์ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

รถโดยสารประจำทางขับเคลื่อนอัตโนมัติ ระดับ 4 (L4) คันนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างไป่ตู้ อะพอลโล (Baidu Apollo) และบริษัทจินหลง (King Long) ผู้ผลิตรถโดยสารประจำทางภายในประเทศของจีน โดยอะพอลโลเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งของไป่ตู้ ยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีของจีนที่เปิดตัวเมื่อปี 2017 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือข้ามภาคส่วนในด้านการขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ในขณะเดียวกัน เทศบาลนครฉงชิ่งได้ออกป้ายทะเบียนรถ 10 ป้ายให้ไป่ตู้ เพื่ออนุญาตให้ทำการทดสอบยานพาหนะไร้คนขับบนถนนพร้อมกับผู้โดยสาร

หลังก่อสร้างเป็นเวลา 1 ปี ฐานทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติได้เปิดใช้งานเป็นครั้งแรกในนครฉงชิ่งเมื่อวันพฤหัสบดี (17 ก.ย.) ผู้ผลิตรถยนต์หลายแบรนด์นำยานพาหนะไร้คนขับ ระดับ 4 มาทดสอบและสาธิตในสถานการณ์จำลองการใช้งาน 5 รูปแบบ

หลี่เจิ้นอวี่ รองประธานของไป่ตู้กล่าวว่า ไป่ตู้ อะพอลโลจะดำเนินงานร่วมกับนครฉงชิ่งในการกำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมไร้คนขับในภาคตะวันตกของจีน ทั้งจะให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจำลองการใช้งานตามสถานการณ์ต่างๆ แก่ผู้ผลิตรถยนต์และโรงงานผลิตอะไหล่ยนต์ในวงการยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.