หนานจิง, 17 ก.ย. 2020 (ซินหัว) — ภาพวาดแสดงพฤติกรรมผสมพันธุ์ของออสตราคอดโบราณ จากการที่นักบรรพชีวินวิทยาชาวจีนร่วมกับชาวเยอรมนีและอังกฤษค้นพบสเปิร์มสิ่งมีชีวิตนี้ที่ว่ากันว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก อยู่ในชิ้นส่วนอำพันหนึ่งซึ่งมีอายุถึง 100 ล้านปี (ภาพจากสถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนานจิง สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน)

 

หนานจิง, 17 ก.ย. 2020 (ซินหัว) — ภาพ 3 มิติของออสตราคอดโบราณที่มีลักษณะแตกต่างกัน จากการที่นักบรรพชีวินวิทยาชาวจีนร่วมกับชาวเยอรมนีและอังกฤษค้นพบสเปิร์มสิ่งมีชีวิตนี้ที่ว่ากันว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก อยู่ในชิ้นส่วนอำพันหนึ่งซึ่งมีอายุถึง 100 ล้านปี (ภาพจากสถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนานจิง สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน)

 

หนานจิง, 17 ก.ย. 2020 (ซินหัว) — ภาพเปรียบเทียบอวัยวะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของออสตราคอดโบราณจากฟอสซิล (แถวที่ 1 และ 3) กับตัวอย่างออสตราคอดยุคใหม่ (แถวที่ 2 และ 4) หลังจากที่นักบรรพชีวินวิทยาชาวจีนร่วมกับชาวเยอรมนีและอังกฤษค้นพบสเปิร์มสิ่งมีชีวิตนี้ที่ว่ากันว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก อยู่ในชิ้นส่วนอำพันหนึ่งซึ่งมีอายุถึง 100 ล้านปี (ภาพจากสถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนานจิง สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.