ปักกิ่ง, 20 ม.ค. (ซินหัว) — กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมธิการกิจการไซเบอร์สเปซส่วนกลางของจีน ได้ร่วมเผยแพร่แผนพัฒนาปี 2019-2025 ที่มุ่งผลักดันการพัฒนาด้านการเกษตรและการปกครองพื้นที่ชนบทในรูปแบบดิจิทัล

แผนดังกล่าวระบุว่า ภายในปี 2025 จะเกิดความก้าวหน้าอันโดดเด่นด้านการเกษตรดิจิทัลและการพัฒนาพื้นที่ชนบท ซึ่งเอื้อต่อการดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาชนบทดิจิทัลอย่างยิ่ง

เทคโนโลยีดิจิทัลจะถูกผสานรวมเข้ากับระบบที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านการเกษตร การผลิต และการดำเนินงานอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีสัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างสูง

ภายในปี 2025 เศรษฐกิจดิจิทัลการเกษตรควรมีสัดส่วนในมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรของจีนที่ร้อยละ 15 ขณะที่การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตควรครอบคลุมร้อยละ 70 ของพื้นที่ชนบท

การดำเนินแผนดังกล่าวให้สำเร็จ จำเป็นต้องใช้ความพยายามในการเสริมสร้างการวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานบล็อกเชนในภาคเกษตร และส่งเสริมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของเทคโนโลยีบล็อกเชน ในการติดตามตรวจสอบทรัพยากรทางการเกษตร คุณภาพ และการตรวจสอบกลับด้านความปลอดภัย การประกันทางการเงินในชนบท และห่วงโซ่อุปทานที่โปร่งใส

การวิจัยจะดำเนินการประยุกต์ในภาคเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี 5จี (5G) ท่ามกลางความพยายามในการสร้างและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี 5G เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.