ปักกิ่ง, 24 มี.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (24 มี.ค.) กำแพงเมืองจีนด่านปาต๋าหลิ่ง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีนได้เปิดให้สาธารณชมเข้าชมบางส่วน หลังจากปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

กำแพงเมืองจีนด่านปาต๋าหลิ่งจะเปิดให้เข้าชมในเวลา 09.00-16.00 น. และจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันที่ 19,500 คน โดยจนถึงเวลา 14.00 น. ของวันอังคาร มีนักท่องเที่ยวจองตั๋วเข้าชมแล้วทั้งหมด 892 คน

นักท่องเที่ยวต้องจองตั๋วล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์หลักหรือวีแชท (WeChat) ของด่านปาต๋าหลิ่ง และลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับรหัสสุขภาพ และจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อแห่งนี้

ด่านปาต๋าหลิ่งได้จัดเส้นทางท่องเที่ยวแบบเวียนไปในทางเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวกระจุกตัวกัน ขณะที่กระเช้า พิพิธภัณฑ์กำแพงเมืองจีน กำแพงเมืองจีนโบราณ และส่วนอื่นๆ ยังคงงดให้เข้าชม

กำแพงเมืองจีนด่านปาต๋าหลิ่ง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก ตั้งอยู่ที่เขตเหยียนชิ่งในกรุงปักกิ่ง ห่างจากใจกลางเมืองหลวงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 60 กิโลเมตร ด่านปาต๋าหลิ่งเป็นกำแพงเมืองจีนด่านแรกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และเป็นด่านที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักท่องเที่ยว โดยเมื่อปี 2018 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมด่านปาต๋าหลิ่งมากกว่า 9.9 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.