โจวหนิง, 19 เม.. (ซินหัว) — ชมทิวทัศน์ของหมู่บ้านโบราณผู่หยวน ในตำบลผู่หยวน อำเภอโจวหนิง มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน

โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อำเภอซึ่งอุดมไปด้วยหมู่บ้านโบราณแห่งนี้ ได้ออกมาตรการเพิ่มระดับการปกป้องหมู่บ้านดังกล่าวให้รัดกุมยิ่งขึ้น รวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศรอบตัวหมู่บ้าน ซึ่งช่วยเหลือชาวบ้านในการพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบทและการเกษตรเชิงนิเวศ อันเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของจีน ที่มุ่งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบทอย่างต่อเนื่อง

(บันทึกภาพวันที่ 17-18 เม.. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.