96 views

อของจีน ลดต่ำถึง -20 องศาเซลเซียสเป็นเวลาหลายวัน ส่งผลให้เกิดคลื่นหมอกขาวจากไอน้ำที่ระเหยออกจากแม่น้ำและควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำขนาดเล็ก เมื่อปะทะกับมวลอากาศหนาวเย็น

รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำหมู่บ้านเซินโถวกล่าวว่า “อุณหภูมิของผืนน้ำตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 14 องศาเซลเซียส แต่ในฤดูหนาวอุณหภูมิเหนือผิวน้ำจะอยู่ระหว่าง -8 ถึง -10 องศาเซลเซียส นอกจากนี้มักมีหมอกปรากฏในตอนเช้าและตอนเย็น เนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน”

บ่อน้ำพุเซินโถว (Shentou springs) ตั้งอยู่ช่วงต้นของแม่น้ำซางกาน ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 5 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งพักพิงยามเหมันต์ของหงส์ ห่านคอขาว และนกอพยพอื่นๆ โดยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานท้องถิ่นดำเนินมาตรการหลายอย่าง เพื่อฟื้นฟูบ่อน้ำพุและปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.