65 views

กุ้ยโจว เป็นมณฑลที่อยู่บริเวณแถบภูเขา ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ผู้คนที่นี่จึงมีชีวิตอยู่อย่างค่อนข้างยากลำบาก ทว่าหลายปีมานี้ มณฑลแห่งนี้ได้พยายามปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบรรเทาความยากจนของผู้คน จนในที่สุดเมื่อปลายปี 2019 เครือข่ายทางหลวงของมณฑลแห่งนี้ก็ขยายจนแตะ 7,000 กิโลเมตร พาผู้คนพ้นเส้นความยากไร้ได้ถึง 1.2 ล้านคนในปี 2017

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.