9 views

ปักกิ่ง, 10 ม.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันศุกร์ (10 ม.ค.) เฉินเป่าเซิง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของจีน แถลงในการประชุมระดับชาติด้านการศึกษา ว่าในปีนี้จะมีการผลักดันแผนปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนผ่านเชิงวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนอนุบาล สำหรับนักเรียนจากชั้นอนุบาลสู่ชั้นประถมศึกษา

เฉินกล่าวว่าความพยายามดังกล่าวเป็นไปเพื่อขยายการศึกษาขึ้นพื้นฐานในปี 2020 โดยจะยึดถือการจัดการของบรรดาโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ในชุมชนเมืองเป็นสำคัญ

นอกจากนั้น เฉินยังเสนอให้มีการปรับปรุงคุณภาพการจัดการในโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจนทางตอนกลางและตะวันตกของประเทศ รวมถึงลดจำนวนนักเรียนต่อห้องที่มีมากเกินไปในโรงเรียนชั้นมัยมศึกษาตอนปลายด้วย

เฉินกล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ควรส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุลในการศึกษาภาคบังคับต่อไป” โดยในปี 2020 กระทรวงฯ จะเดินหน้าแก้ปัญหาต่างๆ ในเรื่องนี้ อาทิ การให้การศึกษาแก่ลูกๆ ของบรรดาคนงานอพยพให้เพียงพอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.