286 views

การสำรวจที่จัดทำโดยอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในเทือกเขาฉีเหลียน ณ มณฑลชิงไห่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เปิดเผยว่าจำนวนประชากรเสือดาวหิมะในอุทยานอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของจีน

ทางอุทยานเริ่มทำการสำรวจตั้งแต่เดือนพ.ค. 2017 เพื่อตรวจสอบการปกป้องเสือดาวสายพันธุ์หายากนี้ให้ดียิ่งขึ้น
นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ติดตั้งกล้องอินฟราเรดในพื้นที่ตรวจสอบขนาด 4,000 ตารางกิโลเมตร เพื่อสังเกตเสือดาวหิมะ และพบว่าจำนวนประชากรของสัตว์สายพันธ์ุนี้ยังคงมีจำนวนคงที่

เสือดาวหิมะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองระดับ 1 ของจีน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ที่มีแนวโน้ม “ใกล้สูญพันธุ์” โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือไอยูซีเอ็น (IUCN)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.