13 views

จิ่วเซียง, 28 พ.ค. (ซินหัว) — จิ่วเซียง แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) เพิ่งจัดพิธีอันยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่า “เปิดประตูต้นกล้า”

ในพิธีนี้ ชาวบ้านจะแต่งตัวสวยงามออกมาร้องรำทำเพลงเพื่อขอพรจากเทพเจ้าให้บันดาลน้ำลมฝนอุดมสมบูรณ์ ก่อนที่พวกเขาจะปลูกข้าวสีสันพร่างพรายบนพื้นที่กว่า 140 หมู่ (ประมาณ 58 ไร่)

พิธีดั้งเดิมของชาวบ้านลักษณะนี้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทำเกษตรแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับวิถีชีวิตของผู้คนอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.