50 views

เซี่ยงไฮ้, 13 ก.ค. (ซินหัว) — การแสดงแสงสีจากโดรนอันตระการตาเผยโฉมในงานประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก (WAIC) ประจำปี 2020 ซึ่งจัดขึ้นทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ค. โดยมีเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพ

การแสดงแสงสีดังกล่าวจัดแสดงเหนือแม่น้ำหวงผู่ แม่น้ำสายสำคัญในนครเซี่ยงไฮ้ โดยโดรนจำนวนหลายร้อยลำร่วมกันแสดงลีลาแปรอักษรเป็นถ้อยคำหรือรูปภาพต่างๆ โดยมีท้องฟ้ายามราตรีเป็นม่านฉากหลัง

ทั้งนี้ ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกครั้งแรกในเซี่ยงไฮ้ เมื่อปี 2018 และจากนั้นมาการประชุมนี้ก็พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงอิทธิพลในด้านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.