17 views

ซีหนิง, 19 ก.ค. (ซินหัว) — อุทยานพืชสวนบนที่ราบสูงได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมแล้วเมื่อวันเสาร์ (18 ก.ค.) ในมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

โครงการระยะที่ 1 ของอุทยานพืชสวนซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซีหนิง เมืองเอกของชิงไห่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 2,200 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเกือบ 135 เฮกตาร์ (ประมาณ 843.75 ไร่) มีต้นไม้ 75,000 ต้น รวมถึงดอกไม้และพรรณไม้นานาชนิดกว่า 3 ล้านต้น

อุทยานพืชสวน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขตอุตสาหกรรมและตัวตำบล เปิดให้ชาวบ้านท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเข้าชมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

“อุทยานจะทำหน้าที่เป็นรั้วสีเขียวระหว่างเขตอุตสาหกรรมและเขตที่อยู่อาศัยในเมือง ซึ่งจะช่วยให้เราเดินไปในเส้นทางสีเขียวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ในเมืองบนที่ราบสูงแห่งนี้” เถาหย่าฉิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการก่อสร้างอุทยานกล่าว

ดอกไม้และพืชที่ทนต่ออากาศหนาวเย็นและความแห้งแล้ง เช่น  ไลแลคและกุหลาบจีน ถูกนำมาปลูกที่อุทยานแห่งนี้ เนื่องจากเติบโตได้ดีในพื้นที่สูง อุณหภูมิต่ำ ดินแห้งแล้ง และน้ำฝนน้อย

ทั้งนี้ โครงการระยะที่ 2 ของอุทยานพืชสวนจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นในปีหน้า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.