74 views

ซีอัน, 22 ก.ค. (ซินหัว) — ช่วงเย็นวันอาทิตย์ (19 ก.ค.) คอนเสิร์ตซึ่งถูกจัดขึ้นที่หุบเขาลึกของเทือกเขาฉินหลิ่ง พรมแดนธรรมชาติระหว่างจีนตอนเหนือและจีนตอนใต้ ได้รับการออกอากาศสู่สายตาผู้ชม

วงซีอัน ซิมโฟนี ออร์เคสตราและคณะนักร้องประสานเสียง แสดงเพลงจีนและเพลงคลาสสิกของตะวันตก เช่น วัลตาวา ซึ่งเป็นตอนที่ 2 ของ มา วลัส ซิมโฟนิคโพเอ็มของสาธารณรัฐเช็ก (Ma Vlast, 2. Vltava) ท่ามกลางป่าไม้และสายหมอกที่ วนอุทยานแห่งชาติหนิวเป้ยเหลียง มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน

การแสดงของวงออร์เคสตราที่ภูเขาฉินหลิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน และได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากหลายแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ยางซื่อผิน (Yangshipin) และและเว็บไซต์ปี้ลีปี้ลี (Bilibili)

อนึ่ง เทือกเขาฉินหลิ่งเป็นศูนย์รวมของพืชพรรณและสัตว์ป่านานาพันธุ์ ทั้งแพนด้ายักษ์ ลิงขนทอง และนกช้อนหอยหงอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.