19 views

ซาโพโถว, 14 ก.ย. (ซินหัว) — โจวเต๋อหนาน คือช่างฝีมือผู้สืบทอดแพหนังแกะ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ล่องแพหนังแกะในแม่น้ำเหลืองเพื่อต่อลมหายใจให้ภูมิปัญญาโบราณนี้

แพหนังแกะ ซึ่งทำขึ้นจากหนังแกะพองลม เคยเป็นยานพาหนะสำคัญของชาวบ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำเหลือง โดยแพหนังแกะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทำขึ้นจากหนังแกะมากกว่า 600 ชิ้น ส่วนแพขนาดปกติใช้หนังแกะเพียง 12 ชิ้นเท่านั้น

แม้ว่าเรือติดเครื่องยนต์จะได้รับความนิยมมากกว่าในปัจจุบัน แต่ยังพบเห็นการล่องแพหนังแกะในแม่น้ำเหลืองได้ สืบเนื่องจากการพัฒนาการท่องเที่ยว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.