123 views

เซี่ยงไฮ้, 14 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อไม่นานมานี้ หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบแขนคู่ได้ทำการเชื่อมต่อสวิตช์บนสายไฟฟ้าแรงดันสูงที่ยังมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ ที่ความสูงเหนือพื้นดิน 10 เมตร ในนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน

ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เซี่ยงไฮ้ใช้หุ่นยนต์แบบแขนคู่ในการปฏิบัติงานรูปแบบนี้ โดยใช้เวลาในการดำเนินงานเพียง 1.5 ชั่วโมงเท่านั้น

หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบแขนคู่เกิดจากการบูรณาการเทคโนโลยีที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน เช่น เลเซอร์เซนเซอร์ การจดจำภาพ และการควบคุมอัตโนมัติ โดยหุ่นยนต์ถูกติดตั้งไว้ในกระเช้าของรถกระเช้าไฟฟ้า

หุ่นยนต์สามารถระบุตำแหน่งของสายไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว วางแผนการเคลื่อนไหว จากนั้นนำฉนวนหุ้มสายไฟออกโดยอัตโนมัติและทำการเชื่อมตะกั่ว

ระหว่างการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่จะยืนอยู่ที่พื้นด้านล่างเพื่อใช้แท็บเล็ตส่งคำสั่ง จากนั้นหุ่นยนต์จะปฏิบัติงานตามคำสั่ง

เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานโดยมนุษย์แบบดั้งเดิม การใช้หุ่นยนต์จะช่วยให้มนุษย์ไม่ต้องเข้าใกล้กับสายไฟที่มีไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์ไหลเวียนอยู่ ซึ่งเป็นการลดความตึงเครียดและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างมาก

ก่อนหน้านี้ การเชื่อมต่อสวิตช์บนสายไฟฟ้าแรงดันสูงต้องใช้ช่างเทคนิค 4 คน แต่เมื่อนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วย จะใช้แรงงานมนุษย์เพียง 2 คนเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.