44 views

เอ้อเอ่อร์ตัวซือ, 20 ก.ย. (ซินหัว) — ทะเลทรายคู่ปู้ฉีเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่อันดับ 7 ของจีน มีพื้นที่ราว 18,600 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเอ้อเอ่อร์ตัวซือ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน เริ่มมีสีเขียวแผ่ปกคลุมพื้นที่ประปรายหลังจากชาวบ้านท้องถิ่นร่วมมือกันปลูกป่ามานานหลายทศวรรษ อีกทั้งยังมีการสร้างถนนหนทางเพื่อให้ยานพาหนะต่างๆ สามารถเดินทางข้ามทะเลทรายได้อย่างปลอดภัย

ครั้งหนึ่งทะเลทรายคู่ปู้ฉีเคยเป็นพื้นที่ที่เผชิญพายุทรายซัดกระหน่ำ ผู้คนไม่มีหนทางให้สัญจรผ่านได้ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ริเริ่มโครงการปรับปรุงพื้นที่หลายอย่าง อาทิ การปลูกป่า การปลูกชะเอมเทศ และการพัฒนาปุ๋ยชีวภาพปรับสภาพดิน

ข้อมูลในปี 2019 ระบุว่าพื้นที่ปลูกป่าบนทะเลทรายกินอาณาบริเวณถึง 6,000 ตารางกิโลเมตร และอัตราการครอบคลุมของพืชเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับร้อยละ 3 เมื่อ 30 ปีที่แล้ว

ตอนนี้ผู้คนสามารถขับรถบนทางหลวงข้ามทะเลทรายคู่ปู้ฉีได้อย่างปลอดภัย พืชพันธุ์สองข้างทางเขียวชอุ่มราวกับแนวพื้นที่สีเขียวลอยอยู่บนทะเลทราย

ทั้งนี้ ประเทศจีนให้ความสำคัญต่อการสร้างอารยธรรมระบบนิเวศเป็นอย่างมาก และเห็นความก้าวหน้าในการป้องกันและควบคุมการแปรสภาพเป็นทะเลทรายอย่างชัดเจน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.