15 views

ชางตู, 22 ก.ย. (ซินหัว) — ทะเลสาบปู้ทัว ในอำเภอติงชิง เมืองชางตู เขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ประกอบขึ้นจากทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขา 2 แห่ง ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลราว 4,600 เมตร

ที่นี่เป็นแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำหลานชาง และเป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ช่วงฤดูร้อนที่สำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองชางตู

นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำแล้ว ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่มีทั้งแสงอาทิตย์เจิดจ้า เมฆขาว ฟ้าคราม และฝูงจามรี

อนึ่ง ทะเลสาบปู้ทัวถูกกำหนดให้เป็นอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติในปี 2017

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.