15 views

ซีหนิง, 30 ก.ย. (ซินหัว) — บริษัทพลังงานไฟฟ้าชิงไห่ (Qinghai Electricity Power Company) สังกัดการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน รายงานว่าเขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าชิงไห่-ทิเบตมากกว่า 4 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ตลอดฤดูร้อนของ 6 ปีที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2011 ซึ่งถือเป็นจุดสิ้นสุดการดำเนินงานโครงข่ายไฟฟ้าแบบแยกของทิเบตอันเป็นพื้นที่ที่อุดมด้วยแหล่งพลังงานไฮดรอลิกแต่กลับขาดแคลนไฟฟ้าในฤดูหนาวและมีไฟฟ้าเกินดุลในฤดูร้อน โดยนอกจากจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ทิเบตแล้ว ยังจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากทิเบต ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2015 ด้วย

“เมื่อแม่น้ำยาร์ลุงซางโปในทิเบตเริ่มเข้าสู่ฤดูน้ำหลากในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า (electricity usage) สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนท้องถิ่นได้ เราดำเนินการซ่อมบำรุงโครงข่ายไฟฟ้า   ชิงไห่-ทิเบตประจำปีเสร็จใน 15 วัน ก่อนเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากทิเบต” หวังเผิง รองหัวหน้าสถานีแปลงไฟฟ้าไฉต๋ามู่ของบริษัทฯ กล่าว

“หากอิงตามความต้องการแบบเรียลไทม์ เราได้ปรับกำลังไฟฟ้าราว 20 ครั้งต่อวัน เพื่อรับประกันการจ่ายกระแสไฟฟ้าพลังน้ำออกจากทิเบต โดยตั้งแต่ต้นปี 2020 มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังมณฑลชิงไห่ติดต่อกัน 120 วัน ด้วยกำลังสะสมทั้งสิ้น 800 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง”

โครงการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าชิงไห่-ทิเบต มีจุดเริ่มต้นในนครซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ และสิ้นสุดในนครลาซา เมืองเอกของทิเบต โดยสายส่งไฟฟ้ามีความยาวรวม 2,530 กิโลเมตร พาดผ่านที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ซึ่งสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 4,500 เมตร รวมถึงมีอากาศอันหนาวเย็น การขาดแคลนออกซิเจน และกระแสลมพัดแรง เป็นอุปสรรคท้าทายการดำเนินงานและการซ่อมบำรุงโครงข่ายไฟฟ้า

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงจะดำเนินการตรวจสอบโครงข่ายไฟฟ้าในช่วงสภาวะอากาศเลวร้ายสุดขั้ว และสังเกตการณ์ชั้นดินที่เยือกเย็นจนแข็งตัวอยู่เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้าเป็นไปอย่างราบรื่น ขณะเดียวกันยังมีการสร้างรังนกเทียม 118 รัง บริเวณพื้นที่ปลอดภัยบนหอปฏิบัติงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยของนกท้องถิ่นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.