1,032 views

อิ๋นชวน, 12 ต.ค. (ซินหัว) — โครงการเกษตรกรรมโซลาร์เซลล์ (PV) ในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ทำหน้าที่แจกจ่ายพลังงานไฟฟ้าสะอาด และช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านท้องถิ่น

โครงการดังกล่าวจัดตั้งโดยบริษัทพลังงานเป่าเฟิง (Baofeng Energy Company) เป็นการผสมผสานระหว่างการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการเกษตรเชิงนิเวศ ภายในโครงการประกอบด้วยฟาร์มโกจิเบอร์รีขนาดใหญ่ และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีกำลังผลิตสูงสุด 1 กิกะวัตต์พีค (GWp)

ทั้งนี้ บริษัทฯ สร้างงาน 80,000 ตำแหน่งในแต่ละปี ช่วยเกษตรกรในท้องที่ทำรายได้กว่า 40,000 หยวน (ราว 185,000 บาท) ต่อปี กล่าวได้ว่าโครงการนี้มีส่วนส่งเสริมทั้งการพัฒนาสีเขียวและการบรรเทาความยากจน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.