867 views

อาเค่อถ่าสือ, 12 ต.ค. (ซินหัว) — อาเค่อถ่าสือ (Aktash) หมายถึงทะเลทรายสีขาวในภาษาอุยกูร์ เมื่อ 3 ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้ซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีน มีสภาพเป็นดินแดนทราย ก่อนจะได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นหมู่บ้านอาเค่อถ่าสือ แหล่งย้ายถิ่นฐานเพื่อการบรรเทาความยากจนขนาดใหญ่ที่สุด ที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 1.4 หมื่นคน

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีบริษัทผลิตถุงมือ เสื้อผ้า และรองเท้ารวม 9 แห่งมาเปิดดำเนินงานที่อาเค่อถ่าสือ ช่วยสร้างงานที่มั่นคงให้กับผู้อยู่อาศัยที่ย้ายถิ่นฐาน โดยจนถึงขณะนี้มีการจ้างงานคนยากไร้แล้วทั้งสิ้น 1,762 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.