11 views

ประเทศไทยได้ออกมาตรการต่างๆ ที่ห้ามนำเข้าเนื้อหมูผ่านทางชายแดนทุกแห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (3 ก.ค.) รณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำกลุ่มเจ้าหน้าที่กักกันสัตว์เข้าตรวจสอบอาหารสดและผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำเข้าไทยผ่านชายแดนไทย-ลาวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคายซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวได้มีมาตรการคุมเข้มเพิ่มขึ้น หลังจากที่โรคระบาดนี้ทำให้ต้องกำจัดสุกรจำนวนมากในกัมพูชา จีน ลาว และเวียดนาม

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูจำนวนมากถูกยึดจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางรถยนต์ รถไฟ และเรือตามจุดผ่านแดนต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเนื้อหมูเหล่านี้ถูกนำไปทำลายทั้งหมด

หนองคายและจังหวัดอื่นๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้บังคับใช้มาตรการป้องกันหลากหลายหลังเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เจ้าหน้าที่กักกันสัตว์และปศุสัตว์ได้อบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นและโรงเลี้ยงสุกรให้เฝ้าระวังตามแนวปฏิบัติในการป้องกันโรค

นอกจากนี้ ที่จุดผ่านแดนแต่ละแห่ง เจ้าหน้าที่ยังได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไปยังยานพาหนะทุกคันที่จะข้ามแดนมายังประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.