95 views

หยางเจียง, 24 ม.ค. (ซินหัว) — อำเภอหยางซี เมืองหยางเจียง มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน ดำเนินการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล จำนวน 48 ต้น โดยปัจจุบันมีกังหันลมเชื่อมต่อกับโครงข่ายการไฟฟ้าแล้ว 23 ต้น

โครงการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการโดยไชน่า ธรี กอร์เจส คอร์เปอเรชัน (CTG) ซึ่งตั้งเป้าหมายก่อสร้างเขตสาธิตการทำฟาร์มปศุสัตว์ทางทะเลระดับชาติอันประกอบด้วยแหล่งพลังงานลมนอกชายฝั่งและฟาร์มปศุสัตว์ในมหาสมุทร

เขตการทำฟาร์มปศุสัตว์ทางทะเลจะมีพื้นที่ปะการังเทียม สวนตกปลาเชิงสันทนาการสองแห่ง ฐานตกปลาเชิงสันทนาการสองแห่ง และพื้นที่พลังงานลมที่คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าราว 1.7 ล้านกิโลวัตต์ภายในสิ้นปี 2021

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.