112 views

รื่อจ้าว, 24 ต.ค. (ซินหัว) — ชมทัศนียภาพท่าเรือรื่อจ้าว (Rizhao Port) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรื่อจ้าว มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน

ท่าเรือรื่อจ้าวได้ดำเนินโครงการที่มีเป้าหมายพัฒนาสภาพแวดล้อมตามแนวชายฝั่งทะเล โดยจะมีการโยกย้ายลานถ่านหินและเขตปฏิบัติงานของท่าเรือไปยังพื้นที่ใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากย่านชุมชนเมือง

หากการกู้คืนและการฟื้นฟูทางนิเวศวิทยาสำเร็จเสร็จสิ้นตามแผน แนวชายฝั่งทะเลจะก่อเกิด “เข็มขัดสีฟ้า” ตามธรรมชาติ ซึ่งกลายเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

(บันทึกภาพวันที่ 23 ต.ค. 2019)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.