421 views

เจียงซี, 29 ม.ค. (ซินหัว) — เจ้าหน้าที่ของเขตใหม่อี้หยาง ในเมืองอี๋ชุน มณฑลเจียงซี คิดค้นวิธีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนอินฟราเรด ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้อยู่อาศัยในระยะไกลแบบไร้การสัมผัส เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อขั้นทุติยภูมิจากการสัมผัส ซึ่งเทคโนโลยีชั้นสูงดังกล่าวใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

2 COMMENTS

  1. […] สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เจ้าหน้าที่ของเขตใหม่อี้หยาง ในเมืองอี๋ชุน มณฑลเจียงซี คิดค้นวิธีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนอินฟราเรด ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้อยู่อาศัยในระยะไกลแบบไร้การสัมผัส เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อขั้นทุติยภูมิจากการสัมผัส ซึ่งเทคโนโลยีชั้นสูงดังกล่าวใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง […]

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.