568 views

ปักกิ่ง, 11 มี.ค. (ซินหัว) — “อู่ฮั่น” ศูนย์กลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ดำเนินการปิดชุมชนที่อยู่อาศัยทั้งหมด 7,148 แห่ง เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายโรคระบาดโดย “ลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์” อันเป็นวิธีที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด

ชุมชนแต่ละแห่งจะมีทางเข้า-ออกเพียงทางเดียว ผู้อยู่อาศัยต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและแจ้งข้อมูลประจำตัวก่อนได้รับอนุญาตให้เข้าหรือออกจากชุมชน พร้อมกับพกบัตรผ่านเพื่อการเข้า-ออกชุมชนติดตัวอยู่เสมอด้วย

เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทการจัดการอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการชุมชน และรัฐบาล จะทำงานร่วมกัน ณ ทางเข้า-ออกของชุมชน รับผิดชอบการเฝ้าระวังและการแสวงหาผู้ป่วยต้องสงสัย เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยทุกคน

คณะกรรมการชุมชนเป็นองค์กรที่บริหารปกครองตนเองในระดับรากหญ้าของจีน คัดเลือกโดยผู้อยู่อาศัยหรือตัวแทนครอบครัวในชุมชน ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาสาธารณะและข้อพิพาทต่างๆ ช่วยเหลือทางการท้องถิ่นรักษาความสงบเรียบร้อย

อนึ่ง ชุมชนทั้งหมด 7,148 แห่งของอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนแบ่งเป็นชุมชนแบบใหม่ที่บริหารโดยบริษัทการจัดการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3,159 แห่ง ส่วนชุมชนที่เหลือเป็นชุมชนเปิด (open community) แบบดั้งเดิม

แม้ชุมชนเปิด (open community) แบบดั้งเดิมจะเป็นข้อวิตกกังวลใหญ่ที่สุดของทางการท้องถิ่นในช่วงปิดเมือง เนื่องจากชุมชนลักษณะนี้อาจมีทางเข้า-ออกหลายทาง แต่คณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็ร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้ได้

รัฐบาลท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคน ยกเว้นตำแหน่งพิเศษบางส่วน ต้องทำงานร่วมกับเหล่าอาสาสมัคร เพื่อซื้อหาอาหาร สิ่งของจำเป็น และยารักษาโรคแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่พานพบความไม่สะดวกจากการปิดเมือง

คณะกรรมการชุมชนจะติดต่อประสานงานระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่และพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับคำสั่งซื้อสินค้านับสิบหรือหลายสิบรายการจากครอบครัวในชุมชน ซึ่งจะถูกจัดส่งถึงทางเข้า-ออก โดยมีผู้จัดการชุมชนคอยดูแล

สำหรับผู้อยู่อาศัยวัยชราที่เดินเหินลำบากจะได้รับสินค้าถึงปากประตูบ้าน ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรรถยนต์ของรัฐบาลมาช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะที่เกิดจากการปิดเมืองชั่วคราว

มาตรการป้องกันและปิดเมืองที่เข้มงวด ซึ่งช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผลรายใหม่ในอู่ฮั่น ถูกนำไปปรับใช้กับชุมชนต่างๆ ในเมืองอื่นๆ ของหูเป่ย รวมถึงกรุงปักกิ่ง มณฑลอันฮุย และพื้นที่อื่นๆ บางส่วน

ทั้งนี้ กุญแจดอกสำคัญของมาตรการปิดเมืองคือการรับรองว่าผู้อยู่อาศัยจะได้รับในสิ่งที่พวกเขาต้องการภายใต้การประสานงานกับทางการท้องถิ่น โดยไม่จำเป็นต้องก้าวเท้าออกจากชุมชนไปเผชิญความเสี่ยงจนกว่าพายุแห่งโรคระบาดจะสงบจบสิ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.