1,420 views

ชวนชมคลิปวิดีโอที่นำเสนอวิธีดัดแปลงหน้ากากอนามัยของผู้ใหญ่ให้เป็นหน้ากากขนาดเล็กสำหรับเด็กทารกวัยเตาะแตะอย่างรวดเร็ว โดยใช้เพียงเครื่องเย็บกระดาษหนึ่งอันเท่านั้น เพื่อปกป้องเจ้าตัวน้อยพ้นภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.