180 views

ซินเจียง, 21 มี.ค. (ซินหัว) — อุทยานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองชางจี๋ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ประกอบด้วยผู้ประกอบการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ทั้งหมด 8 ราย

บริษัทจัดส่งสินค้าสัญชาติจีนอย่างแซดทีโอ เอกซเพรส (ZTO Express) สาขาซินเจียง เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว โดยพัสดุด่วนทั้งหมดของแซดทีโอ เอกซเพรส ถูกคัดแยกที่นี่ก่อนส่งกระจายไปทุกพื้นที่ของซินเจียงและที่อื่นๆ

แซดทีโอ เอกซเพรส สาขาซินเจียง กลับมาดำเนินงานเมื่อวันที่ 5 มี.ค. พร้อมมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) โดยปัจจุบันพนักงานกลับมาทำงานแล้วร้อยละ 95 และสายการผลิตกลับสู่ภาวะปกติ

ศูนย์ประมวลผลของแซดทีโอ เอกซเพรส สาขาซินเจียง มีสายคัดแยกพัสดุ 6 สาย แบ่งเป็นระบบคัดแยกเชิงเส้นแบบอัตโนมัติ 4 สาย และระบบคัดแยกด้วยแรงงานมนุษย์ 2 สาย ทั้งหมดนี้คือความลับของการคัดแยกและส่งออกพัสดุด่วนที่รวดเร็ว

กระบวนการคัดแยกพัสดุด่วนจะเริ่มต้นจากพัสดุด่วนถูกขนถ่ายขึ้น “ขบวนรถไฟเล็ก” ของระบบคัดแยกแบบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและรับรองข้อมูลการจัดส่ง จากนั้นจะถูกแบ่งแยกตามที่อยู่ในการจัดส่งและส่งออกจากศูนย์ฯ

นับตั้งแต่แซดทีโอ เอกซเพรส สาขาซินเจียง กลับมาดำเนินงาน มีการคัดแยกพัสดุด่วน 4.5-5 แสนชิ้นทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน (อาหาร, เครื่องสำอาง, วัสดุป้องกันโรคโควิด-19) ที่ประชาชนต้องการเร่งด่วน

อนึ่ง สายคัดแยกพัสดุด่วนแห่งนี้สามารถคัดแยกพัสดุมากกว่า 4 แสนชิ้นในภาวะปกติ โดยมีการคาดการณ์ว่ากำลังการคัดแยกพัสดุด่วนของศูนย์ฯ จะแตะจุดสูงสุดที่เกิน 1 ล้านชิ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.