ปักกิ่ง, 30 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (30 ก.ย.) หวังฉีซาน รองประธานาธิบดีจีน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กรุงปักกิ่ง

หวังกราบบังคมทูลกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ว่าจีนให้ความสำคัญต่อสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยและพระราชวงศ์ของไทยเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งแสดงความตั้งใจที่จะสานต่อการแลกเปลี่ยนในระดับสูง พร้อมทั้งเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสองประเทศในหลายด้าน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นหนึ่งในหกชาวต่างชาติที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์จากจีน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (29 ก.ย.)

“เหรียญอิสริยาภรณ์นี้เป็นสิ่งแทนความซาบซึ้งใจของรัฐบาลและประชาชนจีนต่อคุณูปการอันโดดเด่น ที่พระองค์ทรงสร้างไว้ต่อสัมพันธไมตรีทั้งสองประเทศ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงคำกล่าวที่ว่า ‘ไทยจีนพี่น้องกัน’” หวังกราบบังคมทูล

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งทรงขอบใจในวโรกาสที่พระองค์ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตรภรณ์”

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดำรัสว่าราชวงศ์ไทยให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างแข็งขัน ในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน รวมถึงยินดีที่จะสานต่อมิตรภาพรวมถึงความร่วมมือเชิงปฏิบัติของทั้งสองประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.